Förderverein Großes Moor e.V.
 

Waarom een moerasmuseum?

Het besluit tot het stichten van de sponsorvereniging het Grote Moeras (geregistreerde vereniging) werd in 2009 genomen.  De turfbaggeraar Liliput bevond zich midden in het Grote Moeras en bemoeilijkte het afgraven van turf want de turfbaggeraar was al vele jaren buiten bedrijf. De techniek van het turf winnen was in de loop van de jaren veranderd. Alle grote turf afgravingsmachines in andere moerassen waren al lang verkocht of naar de sloop gedaan. Liliput was de laatste getuige van een tijdperk. Vanaf  2014 zou de turfwinning in het Grote Moeras tenslotte volledig verboden worden en het gebied als natuurbeschermingsgebied geclassificeerd worden.


Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren, om op deze manier de geschiedenis aan de volgende generaties door te geven. Voor wie dit niet genoeg is, die is van harte welkom om verdere wetenschappelijk feiten toe te voegen aan ons digitale museum.

Wij, van de sponsorvereniging het Grote Moeras, willen de geschiedenis van het Grote Moeras en de vele hiermee samenhangende kleine en grote verhalen, de historische paden door het moeras en de geschiedenis van de turfwinning met het opnieuw vol laten lopen van het gebied, vasthouden voor het nageslacht.

 

Wij danken al diegenen die ons financieel ondersteund hebben en ook alle andere medewerkers. 

Van 2009 tot 2019 hebben wij, overwegend zelf, het volgende tot stand gebracht:

Expositieruimte 2.500 m² (Uitwisseling van grond)

€ 35.000

4 Putten of bassins

€ 7.000

Parkeerplaats, overbrugging en verkeerszones

€ 15.000

Sanering van de barak van de turfarbeiders

€ 80.000

Sanering van de turfpers

€ 3.000

Omlegging van het spoorsysteem

€ 15.000

Berging, inrichting, gedeeltelijke aankoop van maschines

€ 79.000

Totaal

€ 234.000

Bijdragen van Gemeente Sassenburg en Gemeenteraad van Neudorf-Platendorf

€ 28.000

Bijdragen van de EU en de Gemeente Sassenburg

€ 46.907

Bijdragen, eigen bijdragen, leningen

€ 159.093


Wij zijn uiteraard zeer dankbaar voor bijdragen op onze rekening:
Sparkasse DE49 2695 1311 0011 0963 93
Er is nog veel te doen!

 


Ter oriëntering:
Boven links (Afb. 1) ziet men het gehele terrein van het moerasmuseum. De nummers geven de verschillende punten aan. De 4 punten 17 tot 20 bevinden zich buiten dit terrein langs de 15,4 km lange rondweg rondom het Grote Moeras.


Links naar andere stations in het museum

<1>   <2>   <3>   <4>   <5>   <6>   <7>   <8>   <9>   <10>   <11>   <12>   <13>   <14>   <15>   <16>   <17>   <18>   <19>   <20>   <21>   <22>   <23>

 
 
 
 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos